Några bilder från fotograferingen på Agergårds Maskin AB. Bilderna är tänkta för deras nya webbplats samt ev. kommande broschyrer.