Fick ett uppdrag av Just Rivista att ta några bilder för Rastas kommande årsredovisning. Valet föll på Värmlandsrasta, Väse och där på platschef Johan och kollegan Ulf.
Tack för uppdraget!